Loading...

Organisatie

De Stichting HOPE XXL voert alle activiteiten uit en werkt aan het bereiken van de doelstellingen van HOPE XXL. Hiervoor heeft de stichting een team van mensen die de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast overziet het bestuur alle werkzaamheden.
De Stichting HOPE XXL staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Arnhem onder nummer 09221441. Fiscaal nummer: 8224.02.920. Stichting HOPE XXL is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zie de volgende links voor de jaarrekeningen van de jaren: 2012, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. De ANBI verklaring kunt u hier en hier vinden.
Bekijk het jaarverslag uit 201220132014, 2015 of 2016 voor een volledig overzicht van de activiteiten. Zie ook het beleidsplan en een overzicht van de lopende projecten.

Bekijk hier een overzicht van wat HOPE XXL de afgelopen jaren heeft gedaan. In dit overzicht staan nieuwsbrieven, brochures, de Liemers Helemaal Goed Courant en een overzicht van websites ontwikkeld door HOPE XXL.
Statutaire doelstelling van de stichting
a. richting geven aan de weg naar een betere en rechtvaardigere wereld op basis van solidariteit, met ruimte voor diversiteit en met het oog op de balans tussen vrijheid en gelijkheid; b. het concretiseren, los van bestaande politieke constituties en religieuze dogma’s, van de wens dat elk mens in goede gezondheid wil leven, in vrede, in harmonie met zijn omgeving, in vrijheid en met een goede balans tussen welvaart en welzijn; c. de samenleving, verenigd in politieke, religieuze en maatschappelijke verbanden, verzoeken om de universele wens, zoals verwoord onder a en b mede te realiseren. d. het aanzetten tot discussie inzake het onder a, b en c gestelde, op basis van de Liemers List; e. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Hier vindt u de volledige statuten
Beloningsbeleid
De bestuurleden oefenen hun functie onbezoldigd uit. Er wordt voor de personeelsleden niet gewerkt met prestatiebeloning of bonussen. Bij de inschaling van medewerkers wordt niet afgeweken van de Handleiding Overheidstarieven zoals opgesteld door de Rijksoverheid.
Bestuur
Voorzitter
De heer P.J. Buhler
Secretaris
De heer C.H.C. Thijssen
Penningmeester
De heer R.G.W.M. Thuss
Lid
De heer S.A. Thöni
Lid
De heer M. Delen
Lid
Mevrouw J.G.M. van der Beek
Directeur
De heer C.A.W.M. van de Ven