Loading...

FAQ & Contact

Veelgestelde vragen of Contact opnemen
Home / Over ons / FAQ & Contact

Over Hope XXL

Wat is het doel van HOPE XXL?
HOPE XXL wil dat alle mensen nu en in de toekomst kunnen leven in een duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld waarin iedereen een goede kwaliteit van bestaan kan bereiken en zijn of haar leven met een ruime voldoende kan waarderen. Om dit te bereiken moet er een hoop gebeuren. Daarom heeft HOPE XXL de Liemers List opgesteld: een manifest met de visie van jongeren op de toekomst. Dit manifest willen we presenteren aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Zij moeten de leiding nemen in de uitvoering van de Liemers List, zodat we straks met 9 miljard mensen in harmonie kunnen samenleven.
Wie zijn de jongeren van HOPE XXL?
De jongeren van HOPE XXL zijn jongeren die meedenken over de Liemers List en HOPE XXL steunen op weg naar de Verenigde Naties. Jongeren uit heel Nederland, maar ook daarbuiten, geven hun visie op de toekomst en staan achter HOPE XXL. Samen vormen zij een groep mensen die de wereld kan veranderen!
Hoe is HOPE XXL georganiseerd?
HOPE XXL is gestart door jongeren. Zij zijn nog steeds betrokken bij de Liemers List, net als de vele anderen die inmiddels meedoen met HOPE XXL. Voor de organisatie van activiteiten en programma’s is de Stichting HOPE XXL opgericht. Via de stichting werkt een klein team aan de uitvoering van de programma’s van HOPE XXL.

Proces

Wie heeft de Liemers List opgesteld?
De Liemers List is ontwikkeld door jongeren, met input van jongere én oudere generaties. De eerste versie is opgesteld in 2010 en sindsdien verder ontwikkeld. In 2015 wordt de wereldwijde Liemers List opgesteld.
  • De allereerste Liemers List is geschreven door tien jongeren, afkomstig uit de Liemers in Gelderland.
  • Na de lancering van deze eerste Liemers List in 2010 is HOPE XXL een nationaal programma geworden. Duizenden mensen gaven hun mening. Op basis van al deze input hebben de 50 meest actieve jongeren uit heel Nederland de nationale Liemers List opgesteld.
  • Tijdens de Europese conferentie in December 2012 hebben jongeren uit 25 landen met elkaar de Europese Liemers List ontwikkeld.
  • In mei 2014 vond de Triple-A Summit plaats met jongeren uit Azië-Pacific, Afrika en Noord- en Zuid-Amerika. Samen hebben zij de nieuwste versie van de Liemers List opgesteld.
  • 27 tot 30 januari 2015 organiseerden we de HOPE XXL Global Summit in Costa Rica. Hier werd de Liemers List afgerond met jongeren uit de hele wereld.
Wie bepaalt wat er in de Liemers List staat?
Iedereen kan meedenken over de Liemers List. Meedenken kan door te reageren op stellingen of contact op te nemen via de website of Facebook. HOPE XXL organiseert regelmatig bijeenkomsten waar verder wordt gewerkt aan de Liemers List. Alle input die we ontvangen wordt hierin meegenomen.
Wordt de Liemers List nog aangepast?
Ja! De lijst die je nu kunt lezen is opgesteld in 2014. In januari 2015 ontwikkelen we de wereldwijde Liemers List waar mensen van over de hele wereld aan meewerken.
Hoe zit het met al die jongeren die nog niet hebben kunnen meedenken over de Liemers List?
HOPE XXL wil zoveel mogelijk mensen de kans geven om mee te denken. Daarom gaan we naar scholen en festivals en organiseren we HOPE XXL evenementen. Iedereen die nog geen input heeft gegeven kan dat alsnog doen. Ook na afronding zal de Liemers List open blijven staan voor aanpassingen. Input kan dus altijd worden gegeven.

VN en implementatie

Waarom wil HOPE XXL naar de VN?
De Verenigde Naties is het belangrijkste forum voor internationale samenwerking. Bijna alle landen ter wereld zijn lid. Hier wordt samengewerkt op het gebied van het internationaal recht, mondiale veiligheid, mensenrechten, ontwikkeling van de wereldeconomie en het onderzoek naar maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. De (hervormde) Verenigde Naties wordt gevraagd om de leiding te nemen in de uitvoering van de Liemers List. Daarom is de VN dé plek om de visie op de toekomst van de wereld te presenteren.
Hoe groot is de kans dat de VN ook echt aan de slag gaat met de Liemers List?
Toen HOPE XXL net begon was de kans nog niet zo groot dat de VN onze punten over zou nemen: HOPE XXL was een klein, lokaal initiatief. Inmiddels hebben we veel successen geboekt. We zijn nationaal en internationaal actief en duizenden mensen, waaronder onze Raad van Aanbeveling en onze partners, steunen ons op weg naar de VN. Samen met jouw steun kunnen we zorgen dat onze stem wordt gehoord bij de VN. Meedoen dus!
Wie gaat de Liemers List uitvoeren?
De VN, als dé organisatie voor internationale samenwerking, wordt gevraagd om de leiding te nemen in de uitvoering van de Liemers List. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat de VN resoluties opstelt of bijeenkomsten organiseert waar de uitvoering wordt geregeld. Maar de VN kan het niet alleen. Overheden, burgers, het bedrijfsleven: iedereen heeft een rol te spelen in de uitvoering van de Liemers List. Want de toekomst, die maken we samen.
Gaat HOPE XXL door na de presentatie bij de VN?
HOPE XXL heeft tot doel dat mensen overal ter wereld hun leven kunnen waarderen met een ruime voldoende. Daarom hebben de jongeren van HOPE XXL de Liemers List opgesteld, die wordt gepresenteerd aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Maar daarmee houdt het niet op. De VN wordt gevraagd om de leiding te nemen in de uitvoering van de Liemers List. Welke rol HOPE XXL daarin speelt wordt bepaald aan de hand van het proces in de komende jaren.
Doet HOPE XXL mee aan de uitvoering van de Liemers List?
HOPE XXL probeert nu al de Liemers List uit te voeren, bijvoorbeeld door duurzaam in te kopen. Als straks de VN aan de slag gaat met de uitvoering krijgt iedereen hier een rol in: bedrijven, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties. Of HOPE XXL hier een speciale rol in speelt zal later worden bepaald.
Postadres
Stichting HOPE XXL, Horsterparklaan 4, 6922 NR Duiven
Je kunt ook hieronder het formulier invullen. Je ontvangt dan van ons een reactie per mail.
Alle velden zijn verplicht